Obsługa klienta w języku polskim / Polish Language Customer Support

ZenGroup Inc.

Job Overview

  • 採用企業タイプ 直接採用
  • 業種 物流 / 輸送
  • Salary ¥230,000 / 月 (Premia 2 razy w roku (czerwiec i grudzień)
  • 英語レベル ビジネスレベル
  • 日本語レベル ビジネスレベル
  • その他の言語 Native Polish
  • 国内の応募者に限定? 国内在住応募者のみ
  • ビザスポンサーシップ Yes

職務要件

◆Wymagane umiejętności
・Język polski na poziomie natywnym
・Język japoński na poziomie biznesowym(JLPT N2 lub wyższy)
・Język angielski na poziomie biznesowym (TOEIC 800 lub więcej)

◆Preferowane umiejętności
・ Doświadczenie w pracy w małych i średnich firmach
・ Doświadczenie w pracy w firmach e-commerce lub w obsłudze klienta
・ Podstawowa znajomość języka HTML
・ Inne umiejętności językowe

=============

◆Must-Have Skills
・Native Polish
・Business Level Japanese(JLPT N2 or higher)
・Business Level English (TOEIC 800 or above)
◆Preferred Skills
・Experience working in small to medium-sized companies
・Experience working in e-commerce companies or working as customer support
・Basic knowledge of HTML
・Other language skills


職務内容

<O nas>
◆Kim jesteśmy
ZenGroup to globalna firma e-commerce z siedzibą w Osace, obsługująca klientów na całym
świecie. Jesteśmy zróżnicowanym zespołem reprezentującym 32 narodowości, 6 kontynentów i
świadczącym usługi w 19 językach.

◆Czym się zajmujemy
・ Za pośrednictwem ZenMarket, naszej platformy zakupów proxy, łączymy Japonię z resztą świata, zapewniając obcokrajowcom możliwość kupowania japońskich produktów w 19 językach.
・ W ZenPop oferujemy szereg pudełek subskrypcyjnych, czyli paczek ze starannie wyselekcjonowanymi przekąskami, artykułami papierniczymi i innymi japońskimi produktami, które wysyłamy pod wskazany adres co miesiąc.
・ Japońskim przedsiębiorcom, którzy chcą wejść do świata e-commerce, oferujemy centrum handlowe ZenPlus EC-Mall, w którym sprzedawcy towarów "made in Japan" mogą sprzedawać
swoje produkty globalnej publiczności.
・Dla japońskich firm, które szukają usprawnień dla swoich strategii reklamowych na rynkach zagranicznych, stworzyliśmy usługę doradztwa reklamowego ZenPromo.

◆Dlaczego zatrudniamy
Od 2022 roku prowadzimy polskojęzyczną wersję ZenMarket, ułatwiając naszym polskim klientom dostęp do japońskich produktów. W ciągu ostatniego roku odnotowaliśmy stały
miesięczny wzrost sprzedaży; średnio 1300 transakcji dokonywanych każdego miesiąca przez 1000 aktywnych użytkowników, i te liczby stale rosną. Szukamy entuzjastycznej osoby, która
chciałaby dołączyć do naszego zespołu obsługi klienta i zaangażować się w obsługę naszych polskich klientów. Na tym stanowisku będziesz mieć okazję rozwijać swoją karierę, wykorzystując swoje trójjęzyczne umiejętności w komunikacji zarówno z naszym wewnętrznym zespołem, jak i klientami z całego świata.

<O stanowisku>
◆Tytuł
・Obsługa klienta w języku polskim

◆Obowiązki obejmują:
・Odpowiadanie na zapytania klientów.
・Koordynowanie z innymi działami w celu rozwiązania problemów i udzielenia odpowiedzi na pytania klientów.
・Nadzorowanie operatorów, pracujących w niepełnym wymiarze godzin.
・Inne powiązane zadania (tłumaczenie itp.).

◆Przykładowy dzień pracy
9~10 Poranna rutyna: Kawa lub herbata, przywitanie się ze wszystkimi, krótkie przejrzenie wewnętrznych wiadomości z poprzedniego dnia i rozpoczęcie pracy nad zgłoszeniami.
10~12 Nadrabianie zaległości: Obsługa zgłoszeń, które nadeszły w ciągu nocy, i kontynuowanie bieżących zadań tłumaczeniowych.
12~13 Przerwa na lunch.
13~14 Zakończenie wcześniejszych zadań tłumaczeniowych i pomoc innym zespołom w innych drobnych zadaniach.
15~17 Pomoc w obsłudze zgłoszeń: Wspieranie członków innych zespołów w rozwiązywaniu zaległych zgłoszeń w innych językach (angielskim, hiszpańskim itp.).
17~18 Zakończenie dnia: Zakończenie wszystkich pozostałych zgłoszeń i odpowiedź na ewentualne pytania zagranicznych operatorów przed powrotem do domu.

◆Typ zatrudnienia
・Stałe zatrudnienie (pełny etat)

◆Godziny pracy
・9:15 ~ 18:15
→2 wolne dni w tygodniu.

Przerwa noworoczna
26 płatnych dni wolnych rocznie (wzrasta z roku na rok)

◆Wynagrodzenie
・¥230,000+ miesięcznie (Na podstawie wcześniejszego doświadczenia i umiejętności)
・Premia 2 razy w roku (czerwiec i grudzień)

◆Benefity
・Coroczna podwyżka
・Dodatek na dojazd do pracy (do 30,000 JPY miesięcznie)
・Płatne nadgodziny (naliczane za każdą minutę)
・Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, krajowe ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie wypadkowe pracowników
・Nieformalny dress code(garnitur nie jest wymagany)
・Dodatek na przeprowadzkę (dla osób przeprowadzających się spoza prefektury Osaka)

<Kogo szukamy>
◆Osobowość
・Ktoś z dobrymi umiejętnościami komunikacyjnymi, z doświadczeniem w pracy biurowej i pozytywnym nastawieniem do swojej pracy.
・Kogoś, kto jest zainteresowany ambitnym rozwojem wraz z rozwojem firmy.
・Kogoś, kto potrafi współpracować w profesjonalnym otoczeniu z ludźmi w różnym wieku, różnych narodowości i z różnych środowisk.

◆Wymagane umiejętności
・Język polski na poziomie natywnym
・Język japoński na poziomie biznesowym(JLPT N2 lub wyższy)
・Język angielski na poziomie biznesowym (TOEIC 800 lub więcej)

◆Preferowane umiejętności
・ Doświadczenie w pracy w małych i średnich firmach
・ Doświadczenie w pracy w firmach e-commerce lub w obsłudze klienta
・ Podstawowa znajomość języka HTML
・ Inne umiejętności językowe

========================================

<About Us>
◆Who We Are
We are ZenGroup, a global e-commerce company based in Osaka serving customers all around the world. We are a diverse team representing 32 nationalities, 6 continents, and providing our
services to the world in 19 languages.

◆What We Do
・We connect Japan to the rest of the world by providing a marketplace for foreigners to enjoy Japanese products in 19 languages through our ZenMarket proxy buying platform.
・Via our ZenPop service we offer a subscription box service delivering highly curated boxes of snacks, stationery supplies and other goods all over the world.
・For Japanese brands looking to break into the world of ecommerce we offer our ZenPlus EC-Mall where the best of “made in Japan” can market their goods to a global audience.
・Japanese companies seeking solutions to improve their advertising strategies towards foreign markets can utilize ZenPromo, our ad consulting service.

◆Why We Are Hiring
Since 2022, we have been running a Polish-language version of ZenMarket, making it easier for our Polish customers to access Japanese products. Over the past year, we've had steady
monthly sales growth, with over 1,300 transactions occurring each month through roughly 1000 users, and our progress continues. To maintain our commitment to serving our Polish customers,
we're looking for a friendly and enthusiastic team member to join our customer service team. In this role, you will have the opportunity to advance your career by applying your trilingual skills to
communicate with both our internal team and our international customers.

<About the Position>
◆Position Title
・Polish Language Customer Support

◆Duties Include
・Responding to customer inquiries
・Coordinating with various teams to answer customer questions and solve customer problems
・Supervising part-time operators
・Other related tasks(Translation, etc.)

◆Example Day at Work
9~10 Morning routine: Get coffee, say hi to everyone, briefly review internal messages from the day before, and begin working on customer support tickets.
10~12 Catch up: Handle outstanding Japanese tickets that came in overnight, and continue with ongoing translation tasks.
12~13 Lunch Break
13~14 Squad up: Finish prior translation tasks, and help other departments with any other minor tasks, or new translation requests.
15~17 Cross-Team Ticket Assistance: Support team members with resolving outstanding tickets across various languages (English, Spanish, etc.).
17~18 Wrap up: Complete any remaining Japanese tickets for the day, communicate with your overseas operators and answer any questions before going home for the day.

◆Employment Type
・Permanent Employee (Full Time)

◆Working Hours
・9:15 ~ 18:15
→Two days off per week.
Year-end and new years holidays
26 paid days off per year (Increases year over year)

◆Salary
・¥230,000+ per month (Based on previous experience and ability)
・Bonus twice a year (June and December)

◆Benefits
・Raise once per year
・Transportation Allowance (Up to ¥30,000 per month)
・Overtime Pay (Paid by the minute)
・Unemployment Insurance, National Health Insurance, Worker’s Accident Insurance
・Business casual dress code(No suit required)
・Moving Allowance (For people moving from outside of Osaka Prefecture)

<Who We Are Looking For>
◆Personality
・Someone with good communications skills, with experience working in an office and who brings a positive attitude to their work
・Someone excited to grow with us ambitiously as we continue to expand
・Someone able to cooperate with people of many different ages, nationalities, and backgrounds in a professional setting.

◆Must-Have Skills
・Native Polish
・Business Level Japanese(JLPT N2 or higher)
・Business Level English (TOEIC 800 or above)

◆Preferred Skills
・Experience working in small to medium-sized companies
・Experience working in e-commerce companies or working as customer support
・Basic knowledge of HTML
・Other language skills


イメージ ギャラリー


勤務地

Kawaramachi, Chuo Ward, Osaka, Osaka Prefecture 541-0048, Japan


ログインしてこの求人に応募

会社紹介

会社プロフィール

ZenGroup is a Japanese proxy shoppi... ZenGroup Inc.
ログインしてこの求人に応募

お問い合わせ

東京オフィス
東京都中央区八重洲1-7-20
八重洲口会館B2F
グローバル・ヴィレッジ・メディア内
[email protected]